Trường THCS-THPT Nam Việt

25 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú, TPHCM

www.truongnamviet.edu.vn - www.thptnamviet.edu.vn

08.38.165.582 - 08.626.724.02

fd_namviet@hcm.edu.vn
016.893.836.78 - 0932.778.778
Tuyển sinh
Thông báo
Kế hoạch
Tin tức
Hoạt động
Đoàn đội
Công đoàn
Học tập
Bài viết của ph & hs
Thư viện ảnh
Tầm nhìn chung
Facebook
Về đầu trang